Faktoringin Avantajları

 • Vadeli alacaklarınızı faktoring şirketine satarak nakde dönüştürürsünüz; sürekli ve kesintisiz nakit akışı ile hızlı ve kontrollü büyüme potansiyeli sağlarsınız. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarınızı genişletme imkânına kavuşursunuz.
 • Faktoring şirketinin ön ödemesi ile hammaddeyi peşin ödeyerek alabilir ve önemli indirimler sağlayarak üretim maliyetlerini düşürür böylece kâr marjınızı artırabilirsiniz.
 • Zamanın önemli kısmını işlerinizi yönetmek ve geliştirmek için ayırır, tahsilat ve finansman yönetimi ile zaman kaybetmezsiniz.
 • Alacaklarınız, stoklarınız ve ticari borçlarınız azalır, işletme sermayesi yaratma kabiliyetiniz artar.
 • Alıcılara vade tanıyabileceğiniz için önemli bir rekabet avantajı elde edersiniz.
 • Açık hesap ile satışlar çok daha kolay ve güvenli hale gelir.
 • Güvenilir istihbarat sonuçlarına göre satışlarınızı ödeme gücü olan alıcılara yapar, geleceğe dönük en önemli yatırımlarınız olan alıcıların mali durumundan haberdar olursunuz.
 • Alacaklarınızın tahsilatını düşünmekten kurtulur, nakit akışı belirlendiği için geleceğe dönük gerçekçi planlar yapabilirsiniz.
 • Bir kredi türü olmayan faktoring bilançonun sadece aktif kısmında bir harekete neden olur. Alacakları düşürürken bilançonun daha likit olmasını sağlar, işletmenin kreditibilitesini artırır.
 • Periyodik olarak yapılan borçlu istihbaratı ile alıcılarınız hakkında güncel bilgi almanız sağlanır.
 • Faktoring şirketi sizin tahsilat departmanınız gibi çalışarak muhasebe departmanınızın yükünü hafifletir ve size tahsilat durumuyla ilgili ayrıntılı raporlar hazırlayıp sunar.
 • Faktoring şirketi vadesi geçmiş ödemelerle ilgili hukuki ve idari takipleri yaparak sizi önemli bir yükten kurtarır.

İhracat faktoringinde ilave olarak;

 • Faktörün verdiği ön ödeme döviz olacağından, kambiyo taahhüdü hemen kapatılabilir ve KDV başvurusu hemen yapılabilir.
 • Yurt dışındaki alıcılar akreditif açmaktan kurtulur, ödemeyi kendi ülkesindeki muhabir faktöre yaparak zamandan ve paradan tasarruf eder, alım gücü artar.
 • Vadeli mal mukabili satış yaparak rekabet şansınızı ve satış hacimlerinizi artırma şansına sahip olursunuz.
 • Alıcı ile doğabilecek dil problemleri ortadan kalkar, ortaya çıkabilecek sorunlar kendi ana dili ile faktor tarafından çözülür.